Wij zijn Atlant Basisonderwijs!

Dit is onze visie:
Na het volgen van onderwijs op een Atlantschool zijn onze kinderen in staat om voor zichzelf en voor de omgeving belangrijke keuzes te maken. Wij geven de kinderen een hoeveelheid kennis mee die nodig is om andere belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen. Respect, veerkracht, betrokkenheid, eigenaarschap en 21e-eeuwse vaardigheden horen daarbij. Op onze scholen leren kinderen samenwerken en flexibel omgaan met veranderingen. Kinderen ontdekken hun talent en ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Iedereen doet ertoe. Voor alles wat we doen is vertrouwen de basis. Dat geeft ruimte voor ontwikkeling, samenwerking en plezier.

Samen

Iedereen hoort erbij en voelt zich veilig. Kinderen, leerkrachten, ouders en het schoolbestuur: samen vormen we een groep en willen we het beste voor de kinderen!

Plezier

Naast een kennisbasis bieden we vaardigheden en ervaringen. We stimuleren kinderen om uitdagingen aan te gaan en nieuwsgierig te blijven.

Ontwikkeling

Leren en ontwikkelen vormen natuurlijk de kern van het onderwijs. We betrekken kinderen bij het inrichten van hun leerproces. Iedereen is anders en dat omarmen we! We helpen de kinderen hun talenten en zichzelf te ontdekken.

Samenwerkingen

Met ons onderwijs maken we het verschil voor kinderen! Dit doen wij niet alleen. Wij werken samen met verschillende partners voor bijvoorbeeld opleidingen, kinderopvang of jeugd- en gezinszorg.

Het Bestuur van Atlant

We willen dat de scholen en leraren hun volle aandacht kunnen besteden aan het geven van goed onderwijs voor de kinderen. Daarom worden zij ondersteund door het bestuur van Atlant. Deze zorgt ervoor dat we elkaar als scholengroep versterken, terwijl elke school zijn eigen unieke identiteit kan behouden.

Wie is wie

Atlantkantoor

Medezeggenschapsraad

Raad van Toezicht

Werken bij Atlant Basisonderwijs

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s! Zowel geschoolde leerkrachten als leraren in opleiding en ondersteunende collega’s zijn meer dan welkom kennis te komen maken. Door de diversiteit van onze tien scholen, is de kans groot dat er een plek is die bij je past. Bij Atlant krijg je de aandacht en ondersteuning om niet alleen het beste uit de kinderen te halen, maar ook uit jezelf! Je vindt er alles over op de ‘Werken bij Atlant’ website. Vlieg jij met ons mee?

Naar ‘Werken bij Atlant’

Strategisch plan ‘Atlas’

Elke vier jaar stellen we een Atlas op. Dit is onze strategische agenda die ons helpt om te anticiperen op wat er op ons en de kinderen af gaat komen. Zo kijken we naar ontwikkelingen, trends en toekomstperspectieven in de wereld om ons heen. We zetten op papier waar wij voor staan en wat we belangrijk vinden in het onderwijs en we bepalen welke thema’s voor de komende periode centraal staan.

Je kunt de Atlas hier downloaden.

Download Schoolplan

Jaarverslagen

Of we onze strategische agenda halen, leggen we vast in het jaarverslag. Elk jaar publiceren we een nieuw verslag, waarin staat hoe Atlant ervoor staat, wat er dat jaar op ons pad is gekomen en wat we hebben bereikt.

Download jaarverslag 2022

Download jaarverslag 2021

Download jaarverslag 2020

"Ik houd van leren! Kinderen zijn het hart van onze organisatie. Hun leren staat centraal, maar om dat te kunnen stimuleren leert iedereen. Onderwijs is mensenwerk en dat fascineert me elke dag weer."

Annemarie Trouw, Bestuurder Atlant